Ved opdræt er et roterende fodringsanlæg en simpel, effektiv og billig måde til at fodre en flok.

Hvorfor anvende et roterende fodringsanlæg?

• Fleksibelt system, der kan anvendes til forskellige grupper i samme hus
• Optimal spredning af foderet – op til 25 meter
• Billig investering
• Ensartet vægt og højde

• Brugervenlig

• Jævn fordeling af dyr i huset under fodring

• Let at installere og rengøre

Ved at give flokken lige mulighed for adgang til foderet giver de bedste forhold, så du med meget begrænset arbejde får dyr med en ensartet kropsvægt.

De roterende foderautomater med foderbeholdere installeres i husets midte ved hjælp af et ophæng. Alle foderautomaterne begynder fodringen af flokken samtidigt. Et specialudviklet spredehoved sikrer en jævn distribution af foderet over hele spredearealet med den forudindstillede hastighed.

De roterende spinnere kan styres manuelt eller fuldautomatiseres ved hjælp af en central computer.