Forældreflokken består af tunge høns, som går hårdere til drikkeniplerne, og de har samtidig brug for tilstrækkelige mængder vand til at få opfyldt deres drikkebehov.
Derfor er BIG Z-drikkeniplerne designet efter strikse forskrifter, så forældreflokken får den nødvendige mængde vand, samtidig med at strøelse og slats holdes tørre.

BIG Z-drikkeniplerne er meget større og mere holdbare end traditionelle, standardnipler, og det gør dem mere slidstærke og forhindrer utætheder.

Ziggity’s BIG Z-drikkesystem til forældredyrene tager desuden højde for størrelsesforskellen mellem høner og haner.

BIG Z-drikkeanlæg til haner

Drikkeanlægget til hanerne installeres væsentligt højere end hønernes, og da hønerne dermed ikke kan nå anlægget, er det ikke nødvendigt at afskærme.

Afskærmet BIG Z-drikkeanlæg til høner

Hønerne forsynes med vand med et afskærmet drikkeanlæg installeret i en særlig vinkel for at minimere vandspild – dette er især vigtigt i tilfælde, når hanerne forsøger at drikke fra hønernes drikkenipler.

Fordele ved BigZ-drikkeanlægget

  • Buede nipler, der gør det nemt for dyrene at få vand
  • Dele i hårdført rustfrit stål, der sikrer lang levetid
  • Hærdet rustfrit stål til forebyggelse af slid på anlægget

Perfekt vandtryksregulering

Med dette anlæg får du en stor vandmængde ved et lavt tryk, så du undgår vandspild, og den indbyggede skylleventil gør det desuden let at fjerne aflejringer, biofilm og luft.

 

Markedets største 1” vandforsyningsrør

Rørets udformning uden hindringer for vandets gennemløb gør det til markedets største vandforsyningsrør og sikrer en mere effektiv gennemskylning.

Video

Download

Med et Ziggity-vandstyringssystem opnår du de bedste produktionsresultater.

 

For yderligere information se